Column: De duistere kant van de klimaatindustrie

Nederlanders die fout waren in de oorlog, we hebben de verhalen allemaal gehoord. Maar ook in deze tijd zijn er een hoop foute mensen. Vooral politici, van wie achteraf zal blijken dat ze aan de verkeerde kant van de geschiedenis hebben gestaan. Iemand van wie ik honderd procent zeker weet dat hij én hartstikke gek is, maar ook nog eens levensgevaarlijk, is die malle ome Frans Timmermans.  Een man met oogkleppen op. Oost-Indisch doof. Kritiek wuift hij weg. Er is maar één manier en dat is de manier van Fransje Timmermans.

De eurocommissaris ziet zijn ‘Green Deal’ in gevaar komen. Hij dacht aan duizend miljard euro om Europa de komende tien jaar aan meer duurzame energie te helpen. De urgentie die het klimaatprobleem kreeg via de media en klimaatactivisten als Greta Thunberg zorgde ook voor besluiten die al goed waren, zolang ze maar snel genomen waren en tenminste groen leken. De vraag is of dat geld nog wel beschikbaar komt, met alle economische en financiële gevolgen van de coronacrisis nog in het verschiet.

Milieudefensie lijkt de afgelopen maanden te hebben benut om de duurzaamheid van biomassa nog eens kritisch tegen het licht te houden. Nieuwe conclusie: biomassacentrales zorgen voor ontbossing en Nederland moet stoppen met het bouwen van nieuwe biomassacentrales. biomassa is niks anders dan het opstoken van kolen vervangen door het opstoken van hout. Met twintig procent meer CO2-uitstoot. De argumenten van Milieudefensie zijn echter aan dovemansoren gericht. Timmermans neemt de verhalen niet serieus. Hij wil het ook niet begrijpen, want dan staat hij voor joker. Hij vindt geld en status belangrijker dan het leven op onze aarde. Toegeven zal hij dat nooit. De man heeft geen plaat, maar inmiddels een hele houtzagerij voor zijn kop. Hij zou en moet zijn plannen doorzetten. Op kosten van de ander natuurlijk, want deze risicoloze ambtenaar zal er zelf geen geld instoppen.

Er zit een heel duistere kant aan de klimaatindustrie. Toen Timmermans in een debat werd gevraagd of hij ook wil luisteren als het om tegenargumenten gaat, weigerde hij inhoudelijk in te gaan over wat voor impact zijn Green Deal heeft op het leven van de burger, de natuur en het milieu. Hij praatte alleen maar over geld. It’s all about the money… zoals alles op deze wereld.

Carlo Willemsen

carlo@teampress.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *